Οι μαθητές της Γ΄ τάξης (σχολικό έτος 2021-2022) στον άξονα Ζω Καλύτερα-Ευ ζην συμμετείχαν σε δραστηριότητες με στόχο την ανάπτυξη δεξιοτήτων επικοινωνίας, συνεργασίας, επίλυσης προβλημάτων.