Αρχική » Ωρολόγιο Πρόγραμμα

Ωρολόγιο Πρόγραμμα

 1η Διδακτική ώρα:8:15-9:00
 2η Διδακτική ώρα:9:00-9:40
 Διάλειμμα:9:40-10:00
3η Διδακτική ώρα:10:00-10:45
4η Διδακτική ώρα:10:45-11:30
Διάλειμμα:11:30-11:45
5η Διδακτική ώρα: 11:45-12:25
Διάλειμμα:12:25-12:35
 6η Διδακτική ώρα: 12:35-13:15

Κατηγορίες άρθρων

Ετικέτες

Άρθρα ανά μήνα