Οι μαθητές της Β’ τάξης ( σχολικό έτος 2021-2022) στον άξονα Ζω Καλύτερα – Ευ Ζην / Ψυχική και συναισθηματική υγεία– Πρόληψη του Εργαστηρίου δεξιοτήτων με τίτλο «Εγώ και τα παιδιά της τάξης μου!» συμμετείχαν σε δραστηριότητες, που είχαν ως στόχο την ανάπτυξη δεξιοτήτων μάθησης (κριτικής σκέψης ,επικοινωνίας, συνεργασίας, δημιουργικότητας, συνεργασίας) ,κοινωνικής ζωής (κοινωνικές δεξιότητες , αυτομέριμνα, ενσυναίσθηση, υπευθυνότητα πρωτοβουλία),νου (επίλυση προβλημάτων, πλάγια σκέψη).

Υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί: Ευσταθία Γκαρανάτση – Έλλη Λαμπρούση