Οι μαθητές της Α΄ Τάξης  (Α1 – Α2) κατά το σχολικό έτος 2021-2022 στον άξονα Ζω Καλύτερα – Ευ Ζην –Υγεία: Διατροφή – Αυτομέριμνα των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων ασχολήθηκανμε το θέμα «Ταξίδι στον κόσμο της Διατροφούλας»

Διαβάστε εδώ

Υπευθυνοι εκπαιδευτικοί :

Σπύρου Θεοδώρα (ΠΕ70)

Μπήτσικα Κλεονίκη (ΠΕ70)